Obiective

  • Studii trans-disciplinare pentru punerea in valoare a patrimoniului cultural national prin utilizarea tehnologiilor nucleare

Inca de la inceputurile arheometriei, fluorescenta de raze, difractia de raze X si microscopia electronica au constituit tehnici de baza pentru caracterizarea materialelor apartinand patrimoniului cultural. Nevoia aplicarii unei metodologii transdisciplinare, adaptate la tipul materialelor suport, a condus la selectarea unor tehnici complementare tehnicilor nucleare (precum spectrometriile FTIR, ICP-AES, analize termice, microscopiile optice si de forta atomica, metode microbiologice) care sa raspunda nevoilor stiintifice specifice studiului patrimoniului cultural, in acelasi timp pastrand restrictiile specifice acestui domeniu: caracter nedistructiv (sau, in cel mai rau caz, micro-distructiv), rapiditate, sensibilitate, oferirea de rezultate cantitative.

  • Dezvoltarea de site-uri web cu informatii relevante pentru obiectivul proiectului - Dezvoltarea unui site web specific;

Informatiile relevante obtinute pe parcursul proiectului vor fi disponibile la adresa http://sovarex-patrimoniu.nipne.ro/

Romanian