Valorificarea patrimoniului cultural national prin tehnologii nucleare

Patrimoniul cultural reprezinta mostenirea constand in artefactele fizice (bunuri culturale) si atributele intangibile ale unui grup sau populatii, mostenite de la generatiile trecute, mentinute in prezent si pastrate pentru beneficiul generatiilor viitoare. Patrimoniul cultural include dovezi tangibile (cum ar fi cladiri, monumente, peisaje, carti, opere de arta si alte artefacte), cultura necorporala (cum ar fi folclorul, traditiile, limba, etc.) si patrimoniul natural (inclusiv peisaje cu semnificatii culturale si biodiversitatea). Nevoia de conservare, in special preventiva, a patrimoniului cultural provine din starea perisabila inexorabila a materialelor care fac parte din bunurile de patrimoniu, mobile si imobile. Valorificarea si conservarea/restaurarea patrimoniului cultural contribuie la salvgardarea si intelegerea proprietatii culturale de care beneficiaza generatiile prezente si viitoare, in sensul sau istoric si estetic, in integritatea sa fizica, contextul acesteia si utilizarile sale. In plus, exista o valoare economica a valorificarii sustenabile a patrimoniului. In ultimele decenii studiile au identificat cinci arii majore ale impactului conservarii patrimoniului in economie: locuri de munca, revitalizarea centrelor oraselor, patrimoniu turistic, valoarea proprietatilor, dezvoltarea micilor afaceri.

Aplicarea diferitelor tehnici analitice pentru studiul diferitelor obiecte excavate sau piese apartinand colectiilor muzeale a fost facuta inca din secolul XIX, in general prin aplicarea unor tehnici analitice clasice pentru a oferi raspunsuri la intrebarile istoricilor. Secolul XX a oferit instrumente puternice pentru dezvoltarea unui domeniu independent al stiintei, arheometria (aplicarea tehnicilor stiintifice la analiza materialelor arheologice). Tehnicile cele mai utilizate in arheometrie sunt reprezentate de tehnicile nucleare. Inca de la inceputurile arheometriei, fluorescenta de raze, difractia de raze X si microscopia electronica au constituit tehnici de baza pentru caracterizarea materialelor apartinand patrimoniului cultural.

Odata cu progresul stiintific, noi tehnici nucleare (precum PIXE/PIGE, NAA, etc) au fost aplicate cu succes in domeniul arheometriei.

Romanian